Date generale despre proiect Project description
Institutia coordonatoare About us
Director de proiect Project Manager
Rezumat Summary
Obiective Objectives
Beneficii estimate Estimated benefits
Activitati derulate in cadrul proiectului
Laboratoare Laboratories
Buget Budget

DATE GENERALE DESPRE PROIECT

Denumirea proiectului: Extinderea infrastructurii de C-D pentru studii de mediu prin teledetectie

Acronim: EXIST

Denumirea programului de cercetare: Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2007-2013(PNII)

Categoria de proiect din cadrul programului: Capacitati, Modulul II

Finantare: Bugetul de stat prin contractul de finantare 76CP/I/12.09.2007, intre:

Autoritatea Contractanta: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), cu sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, cod poştal 010362, telefon /fax: (021).318.30.67, http://www.mct.ro/

Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Valoarea contractului: 2.000.000 lei

Durata Contractului: 12.09.2007-12.09.2009