Date generale despre proiect Project description
Institutia coordonatoare About us
Director de proiect Project Manager
Rezumat Summary
Obiective Objectives
Beneficii estimate Estimated benefits
Activitati derulate in cadrul proiectului
Laboratoare Laboratories
Buget Budget

ACTIVITATI DERULATE IN CADRUL PROIECTULUI

Etape / Activităţi / Parteneri Termene (luna) Rezultate / documente de prezentare a rezultatelor
Et. 1: Modernizarea echipamentelor existente 15.12.2007 sistem lidar Raman 3+2+1canale detectie, analizoare gaze/ 6+
raport intermediar privind
modernizarea echipamentelor
A.1: Identificarea cerintelor tehnice si a furnizorilor de servicii caiete de sarcini pentru achizitia de servicii specializate
A.2: Executia modernizarilor sistem lidar Raman modernizat
sistem complet de analizoare gaze
Et. 2: Achizitia de noi echipamente de C-D 28.02.2009 sistem lidar ozon, profiler vant, nephelometru, particle sizer, monitoare punctuale de gaze / raport intermediar privind achizitia de noi echipamente
A.3: Organizarea procedurilor de achizitie 28.02.2009 caiete de sarcini pentru licitatii publice
A.4: Efectuarea achizitiilor - partial din avans 28.02.2009
10.12.2008
laborator extins dotat cu echipamente noi
Et. 3: Implementarea sistemului de management al calitatii in laboratorul extins. 15.03.2009 laborator functional de aerosoli, compusi moleculari si apa; proces verbal de punere in functiune, raport intermediar privind implementarea SMC;
A.5: Punerea in functiune a echipamentelor modernizate si achizitionate echipamente noi functionale
A.6: Elaborarea procedurilor si a instructiunilor de lucru cu echipamentele noi si modernizate proceduri si instructiuni de lucru pentru noile echipamente
A.7: Pregatirea personalului de deservire a laboratorului extins personal instruit
Et. 4: Diseminare de informatii 12.09.2009 laborator asigurat pentru studii de mediu prin tehnici de teledetectie, prezentari stiintifice, portal web / raport de audit
A.8: Promovarea laboratorului prin prezentari stiintifice si portal web prezentari stiintifice, portal web