Date generale despre proiect Project description
Institutia coordonatoare About us
Director de proiect Project Manager
Rezumat Summary
Obiective Objectives
Beneficii estimate Estimated benefits
Activitati derulate in cadrul proiectului
Laboratoare Laboratories
Buget Budget

INSTITUTIA COORDONATOARE

Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Oras Magurele, Strada Atomistilor, Numarul 409, Judet Ilfov, Romania

Tel/Fax: +40214574522

E-mail: inoe@inoe.inoe.ro

Webpage: inoe.inoe.ro

Inregistrat la registrul Comertului sub numarul J23/935/2002, cod fiscal (CUI)RO 9113623

Reprezentat prin Director General Dr. Ing. Roxana Savastru si Director Economic Ec. Aneta Popescu