Date generale despre proiect Project description
Institutia coordonatoare About us
Director de proiect Project Manager
Rezumat Summary
Obiective Objectives
Beneficii estimate Estimated benefits
Activitati derulate in cadrul proiectului
Laboratoare Laboratories
Buget Budget

OBIECTIVE

Obiectiv General: Cresterea capacitatii de C-Dşi stimularea inovarii prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente in LAST, pentru lucru in retea si pentru implementarea de bune practici de nivel european.

Obiective Specifice:

Obiectiv 1: Dezvoltarea infrastructurii de cercetare pentru studii de mediu prin teledetectie laser

Obiectiv 2: Cresterea performantelor tehnico-stiintifice si extinderea sferei de aplicatii a laboratorului

Obiectiv 3: Ridicarea nivelului de incredere si a vizibilitatii laboratorului