Date generale despre proiect Project description
Institutia coordonatoare About us
Director de proiect Project Manager
Rezumat Summary
Obiective Objectives
Beneficii estimate Estimated benefits
Activitati derulate in cadrul proiectului
Laboratoare Laboratories
Buget Budget

REZUMAT

LAST-Laborator pentru studii de mediu prin teledetectieeste o initiativa a INOE de a concentra toate resursele disponibile si de a exploata noi oportunitati in scopul de a stabili un centru bine echipat, bine instruit si recunoscut pentru cercetare in domeniul mediului bazata pe tehnologii lidar, in scopul de a contribui la o cercetare europeana de calitate. Misiunea acestui centru nu este numai aceea de a opera in cadrul retelelor europene si globale de acelasi tip (EARLINET si AERONET), ci si de a actiona ca un nucleu pentru o viitoare retea romaneasca de sisteme lidar si un posibil centru lidar in SE Europei.

Scopul proiectului: Dezvoltarea intensiva si extensiva a LAST care functioneaza in INOE, in vederea racordarii acestuia la retelele europene de profil: EARLINET si AERONET.

Denumirea programului de cercetare: Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2007-2013(PNII)

Obiectivul general: Cresterea capacitatii de C-D ┼či stimularea inovarii prin dotarea/modernizarea laboratoarelor existente in LAST, pentru lucru in retea si pentru implementarea de bune practici de nivel european.

Impactul proiectului:

Cresterea venitului total al LAST cu 250% in 2011 - 2017 in comparatie cu 2007 datorita: